Izlaženje na kraj sa negativnošču u ekonomsko stresnim vremenima

Svami Šivamurti odgovara na pitanje na temu prevazilaženja negativnosti u ovim ekonomski turbulentnim vremenima. Pročitajte i naučite kako da pristupite trenutnim ekonomskim izazovima iz jogičke perspective kako biste ostali mirni, pozitivni i optimistični. Tekst koji sledi je isečak iz satsanga koji se održao 2012. Godine u Grčkoj.

Živimo u vremenu gde ima puno kriminala, jakog besa, nasilnih ispada i destruktivnih aktivnosti…

I straha - ne osećamo se sigurno u sopstvenim domovima. Kako možemo da obradimo ovo unutar sebe u  našim umovima i kako možemo da izaÄ‘emo na kraj sa tim u praksi?

Ono što morate da zapamtite je čuvena izreka Svami Šivanande:

Posejte misao i uberite akciju.

Posejte akciju i uberite naviku.

Posejte akciju i uberite karakter.

Posejte karakter i uberite sudbinu.

 

To je veoma tačno. U jednoj rečenici se može reći :”Ono ste što mislite.” ili “Šta mislite to privačite i stvarate.”

Ako stalno brinete oko toga šta se trenutno dešava u Grčkoj privući ćete više brige; ako paničite oko toga, privući ćete još panike. Tako je jednostavno. To je taj zakon privlačnosti o kome ljudi sada pričaju.

Danas je došao jedan čovek da me vidi i rekao je : “Ja sam u potpunoj panici oko onoga što se dešava. Ne mogu da spavam.” Izgubio je sav svoj novac. Penzija mu je smanjena i ponovo će biti. Ceo niz ovakvih stvari. A on živi u tom stanju panike  privlači to. On uključuje televizor svake noći da čuje vesti što naravno dodatno podstiče paniku.

Sećate se one slatke priče o kugi? Nekada davno bio jedan mudrac i on je šetao po prašnjavom putu od jednog sela do drugog i pričao sa seljanima. Jednog dana on je na putu ugleda kugu i obratio joj se rekavši: “Šta radiš, gde ideš?” I kuga je rekla:”Idem u ono selo iz koga si ti upravo došao” i mudrac reče:”Što ideš tamo? To su veoma dobri ljudi, dobri bojažljivi ljudi, zašto ideš tamo?” Kuga je rekla:”Ne brini, imam samo nekoliko imena na mojoj listi koja mi je Bog Yama rekao da povedem. Veoma malo. I onda nastavljam.” I mudrac je rekao: “U redu.” I svako je otišao svojim putem. Posle šest meseci su se sreli ponovo na putu i svetac je rekao :”Zaboga, šta si uradila u tom selu, rekla si mi da ćeš uzeti samo nekoliko duša?” I kuga je rekla: “Pa i jesam.” Svetac je odgovio: “Ali tri četvrtine sela je umrlo.” A kolera je rekla: “Ja ih nisam uzela, ja sam uzela samo troje ili četvoro koji su bili na mojoj listi, ostatak je umro od straha.” Pouka ove priče je: “Ne dozvolite da vas strah kontroliše tokom ove krize kroj koju prolazimo u Grčkoj.”

Jogom moramo naučiti da izaÄ‘emo na kraj sa svojim umom. Morate imati kontrolu nad reakcijama u svom umu, u suprotnom ne prolazite ništa bolje od životinjskog carstva. Sve životinje reaguju instinktivno. To je njihova priroda. Oni nemaju intelekt da ih vodi. Ali čovek ima razum. ÄŒovek ima racionalno razmišljanje; čovek ima intelekt da vodi instinkte, da kontroliše instinktivne reakcje. To je spas.  Ono što će se desiti će se desiti. Ali mi, vi, ja on i ona, mi moramo da budemo u mogućnosti da preživimo ili izaÄ‘emo na kraj sa bilo čim što nam se dešava. Mi možemo da raspravljamo satima i pokušavamo da shvatimo zašto se ovo dešava. To je filosofski pristup. Joga kaže, ostavite "zašto" i skoncentrišite se na „kako“ . Kako ćete izaći na kraj sa tim?

Kako ćete izaći na kraj sledeći mesec, sledećih godina, šta čete raditi? Moramo biti praktični. Suočavali smo se i sa težim situacijama. Vaši praoci su se suočavali sa daleko težim situacijama. Kako su oni to uspevali? Moramo da preuzimamo mere opreza. Svako od nas mora da naÄ‘e način na koji će da izaÄ‘e na kraj sa tim.

Ja sam otac porodice sa troje dece. Zbog trenutne situacije u Grčkoj imamo finansijske teškoće i tražimo način na koji možemo da izaÄ‘emo na kraj sa našim svakodnevnim životom. U isto vreme, kako možemo naći način da budemo prijatni i srećni sa decom?

Ovo je veoma bitno pitanje. Deca iziskuju drugačiji pristup od odraslik kada je u pitanju izlaženje na kraj sa krizom. To naravno zavisi od toga koliko deca imau godina. Do odreÄ‘enog uzrasta ne možemo da  prenosimo svoe probleme na našu decu -  previše su mlada, mentalno i emotivno, da bi izašla na kraj san ima. Ona žele da pomognu ali ne mogu. Tako da ih stavljamo u bezizlaznu situaciju koju nose sa sobom tokom celog života. Nose sa sobom situaciju u kojoj nisu mogli da pomognu svojoj majci ili svom ocu kada im je to bilo potrebno. To je veoma bitna stavka.

Ali ako su deca zrela i u tinejdžerskim godinama, onda definitivno treba da razgovaramo sa njima o situaciji u Grčkoj, kako je počela i da im objasnimo razloge koji stoje iza toga i da razgovaramo o načinima na koje to može da se izbegne u budućnosti. Svakako pred tom decom, pred tim tinejdžerima možemo da pokažemo naše bre, da smo zabrinuti po tom pitanju, da je situacija u Grčkoj dovela porodicu do ovog položaja id a sada moramo da budemo štedljiviji, da ne možemo da trošimo kao ranije itd. Oni treba da stvore slično mišljenje  da ga razumeju i podržavaju. Ako im pravilno objasnite oni će biti u mogućnosti da to urade.

Do roditelja je da bude u mogućnosti da predstavi ono što se dešava na način na koji deca to mogu da razumeju. Mi moramo da budemo razumni, da koristimo puno razuma, ne emotvne instinktivne reakcije. Na nama je da ne uÄ‘emo u paniku o izborima sledeće nedelje, sta će biti posle izbora da li će se drahma vratiti, ako se drahma vrati šta će biti sa Grlkom, da li će to biti kraj itd. Ne takva vrsta diskusije. Razum, razum, razum. Deca želle da čuju razumne odgovore, žele da čuju zdrav razum. Odakle strah potiče? Nalažene raumnog načina da odgovorite na ovakva pitanja nije lako. Ali je to vaša dužnost kao roditela. Vi ste se odlučili za roditeljstvo i dakle to je vaša karma. Vaša darma i vaša karma.

Kako možemo da ostanemo optimistični i pozitivni? Kako da otklonimo negativne emocije koje nas opsedaju i da li ovi strahovi mogu efikasno biti uklonjeni putem joge i meditacije?

Sve negativne emocije dolaze iz straha. Koje god negativne misli da imae i u kom god obliku da se pojavljuju u vašem umu one nastaju iz straha. I strah je jedan od osnovnih instinkta ljudskih bića.

U  jogi postoji mnogo praksi, od fizičkih tehnika – asana, pranajama , mudri i bandi preko tehnika koncentracije i relaksacije do meditativnih teknika koje mogu da lagano rade na uklanjanju straha na dubokom nivou. Kada kažem na dubokom novu, mislim na duboko u podsvesnom umu. Jer insitnkti, duboki strahovi koje imamo su ukorenjeni u nesvesnom umu i oni se ispoljavaju u podsvesnom i svesnom umu. Dakle  postoje tehnike koje iskorenjuju strah ili rade na strahu na tom nivou. TakoÄ‘e postoje tehnike koje rade na ispoljavanju straha na svakodnenom nivou, kao što je negativno razmišljanje. Kako biste našli tehniku koja odgovara strahu koji vi imate, potrebno je da dobiete ono što mi nazivamo “jogička sadana”, jogička praksa, serija praksi koje možete raditi kod kuce, 10, 15 ili 20 minuta ili pola sata, zavisno od toga koliko vremena imate na raspolaganju. Redovno vežbanje ovih tehnika će doneti pozitivne efekte na vaše negativno razmišljanje,a na dugoročnom planu i na vaše duboko ukorenjene strahove.

Još jedna bitna stavka je imati stav ili filosofiju u životu, koja vam omogućava da razumete zašto mislimo negativno i to nam dozvoljava da postanemo svesni tog načina razmišljanja id a ga ne poričemo. Ovo osvešÄ‡ivanje, prihvatanje toga kao mog negativnog razmišljanja nam omogućava da rukujemo sa negativnim mislima bez straha od njih, bez pokušavanja da ih potisnemo, bez pokušavanja da ih ignorišemo. Prihvatam, na primer, da činjenica da sam nestrpljiv ne znači da se slažem sa svojim nestrpljenjem. Prihvatam da je to moje nestrpljenje, da je to kakav sam ja sad, ali u isto vreme, ja pokušavam da naÄ‘en način da kroz jogu izaÄ‘em na kraj sa svojim nestrpljenjem i da transformišem tu nestrpljivu enegriju u strpljiviju.

Još jedna stavka je biti svedok negativnih misli. Nemojte pokušavati da ih kontrolišete. Ne možete. Najbolji način je da im jednostavno budete svedoci. Ostavite um da bude slobodan. Jednostavno mu budite svedoci. I ne pokušavajte da sprovedete u delo te negativne impulse. Postoji velika razlika izmeÄ‘u misli i dela. Kada samo zaista svedoci svojih negativnih misli, mi se ne identifikujemo sa njima. Ali ukoliko nismo svedoci negativnim mislima mi se identifikujemo sa njima. Postajemo ljuti, nestrpljivi, osvetoljubivi, postajemo osoba koja želi da udari i povredi nekoga.um je takav, on želi da povredi nekoga i vrati onome ko je nas povredio. Ali ukoliko smo svedoci ovim stanjima i ne sprovodimo ih u delo, mi smo tome svedoci, svedoci smo tog meteža i vremenom, možemo da zadržimo to stanje svedoka duži vremenski period dovoljan da se um umiri. To je kao oluja. Mi smo svedoci oluje i vremenom ona se umiruje i talasi postaju sve manji i nestaju.

Šta je jogički pristup u izlaženju na kraj sa trenutnom socio-političkom situacijom u Grčkoj. Kako da ne zalutam sa svog puta spiritualne evolucije?

Svaka teškoća sa kojom izlazimo na kraj, svaki izazov sa kojim se suočavamo, svaka kriza u kojoj se naÄ‘emo je definitivno prilika da se prevaziÄ‘u odreÄ‘eni obrasci ili prepreke ili program našeg uma koji nas sprećava da vidimo tu prepreku ili izazov u pozitivnom svetlu. Tako da tu definitivno ima blagoslova. U jogi smo učeni da gledamo pozitivno na život i da razumemo da šta god se dešava unutar našeg uma ili spolja u vidu dogaÄ‘aja i okolnosti da to može da nam posluž kao odskočna daska ka višoj spiritualnoj svesnosti. Ne nalazi se samo Grčka u krizi, ceo svet je obuhvaćen, ali mi to ovde osećamo više jer smo više upleteni u situaciju i definitivno imamo puno da naučimo iz toga.

Prva stvar koju treba da znamo, i ovo je takoÄ‘e jogičko učenje, jested a za krizu ne treba da krivimo nikog drugog do sebe. ÄŒinjenica da osećamo rezultate onoga što se dešava ukazuje na to da je do deo naše karme. Imajući u vidu da imamo ličnu karmu sa kojom treba da se suočimo, porodičnu karmu sa kojom treba da se suočimo, nacionalnu karmu sa kojom se upravo suočavamo tokom krize sa kojom moramo da se suočimo, globalnu karmu sa kojom treba da se suočimo. Sve ove karme su povezane sa nama do odreÄ‘enog nivoa, u suprotnom ne bismo osećali rezultate. Ništa se ne dešava slučajno, ne postoje slučajnosti u životu.

Beremo plodove onoga što smo posejali, bilo da smo posejali to nesvesno ili daleko u prošlosti koje se ne sećamo ili smo to posejali svesno.

Ko ne pokušava da izbegne plaćanje poreza ? Svako to pokušava do odreÄ‘ene mere. Ovo je deo sistema kome i mi pripadamo. Za dobrobit celine. Moramo da naučimo da ne trošimo iznad svojih mogućnosti. Postoje mnoge lekcije koje mogu da se nauče iz ove krize ali je veoma bitno iz jogičke perspective da ostanemo pozitivni. Ne dopustite da vas to obori, imajde na umu da se sve što se dešava dešava za vaše dobro, postoji dobroćudna sila u univerzumu koja se brine o svemu. Pogledajte gde možete da naÄ‘ete lekciju u svemu šta se dešava, pokušajte da dokučite čemu pokušava da vas nauči. Ovo je test za nas, ne samo materijalni test, spiritualni test.

TakoÄ‘e zapamtite da tu postoji i mnogo suptilniji nivo gde se uspehom smatra svaki napor koji napravite, koji vas čini bližima Sopstvu. Ili bilo koji napor koji napravite prema istini, nevezano za bilo kakav materijalni dobitak ili eventualni neuspeh. Na primer, u očima sveta, možemo da izgledamo veoma uspešni, ukoliko nas posmatraju kroz ono što smo postigli. Ali ako smo se kroz to postignuće odvojili od Sopstva, od Istine ili od Boga onda to nije uspeh. To je neuspeh. Sa druge strane osoba može da izgleda kao potpuni neuspeh u očima sveta, ali u očima Boga svi njegovi napori su ga doveli bliže Sopstvu. Kada razumemo ovo i kada možemo to da primetimo to nas dovodi malo bliže razumevanju misteriozne teme Guruove Milosti.

 

GOPI YOGA CENTAR Kralja Milutina 34, sprat 2, stan 6, 11000 Beograd 064 291 38 68

Powered by NormaReclamare