Kako izgleda naš čas

♦ Standardni čas traje sat i trideset minuta i podeljen je na tri dela – asane – položaje tela, pranayame – tehnike disanja i relaksaciju ili meditaciju.

♦ Asane čine prvi deo časa i one podstiču bolju cirkulaciju, povećavaju gipkost tela, imunitet, opuštaju naše celo telo i harmonizuju rad endokrinog sistema.

♦ Reč asana znači udoban i stabilan položaj na svim nivoima našeg bića. U starim tekstovima o yogi je zapisano da postoji 8.400.000 asana i da one predstvljaju isto toliko inkarnacija. Mnoge asane nose nazive životinja kao na primer: kobra, tigar, skakavac, mačka, zec. Posmatrajući životinje yogički mudraci su shvatili da one žive u skladu sa svojom okolinom i vlastitim telom. Imitirajući njihov položaj su uočili kako mogu održati zdravlje i suočiti se sa izazovima života. Ukočenost tela je posledica blokirane energije i akumuliranih toksina. Praktikujući asane pokrećemo blokiranu energiju i brže izbacujemo nečistoće. Kada se telo pročisti razvija se mirnoća i gracioznost pokreta.

♦ Asane oslobađaju i mentalne napetosti. Svaki mentalni čvor ima i odgovarajući telesni mišićni čvor i obrnuto. Cilj asana je oslobađanje od tih čvorova. Emocionalne napetosti mogu na primer blokirati funkciju pluća, dijafragme i procesa disanja a rezultat takve vrste napetosti može da bdue astma. Mišićni čvorovi mogu nastaati na bilo kom delu tela. Dobar odabir asana naravno u kombinaciji sa tehnikama disanja i yoga nidrom je izuzetno efikasan metod za opuštanje tih čvorova jer ih napada i na fizičkom i na mentalnom nivou. Oslobađa se blokirana energija telo postaje vitalno, a um kreativan veseo i uravnotežen.

♦ Slede TEHNIKE DISANJA - PRANAYAME

Disanje je najvitalniji proces u telu. Ljudska bića udišu oko petnaest puta u minuti. Naziv tehnike disanja je samo delimičan prevod pojma pranayama. Ova sanskritska složenica sadrži u sebi više značenja u zavisnosti kako se podeli :
- prana- životna energija, to je energija koja postoji u svima nama i ona je suptilnija od vazduha iako je povezana sa njim.
- reč yama znači kontrolu ali kada se doda slovo a (ayama) onda to postaje reč koja označava produbljivanje ili širenje.
- kada zastanemo i osvestimo disanje uočićemo da je to proces koji se sastoji iz 4 faze udah, izdah i zadržavanje daha posle udaha i posle izdaha.

♦ Praktikujući tehnike disanja produbljujemo i proširujemo naše prirodno disanje, povećavamo količinu kiseonika koji se apsorbuje podstičemo svesnost o jednom automatskom procesu i na taj način gradimo most između svesnih nesvesnih delova uma

♦ Treći deo časa su tehnike potpune relaksacije kao što je Satyananda yoga nidra ili neka meditativna praksa.

Yoga nidra na sanskritu znači jogički san i predstavlja tehniku sistematske relaksacije na mentalnom, emotivnom i mišićnom planu. Pola sata joga nidre vredi kao 2 sata kvalitetnog sna. Posle toga se osećamo osveženo, radosno i jača se naš mentalni i kreativni potencijal.

Na kraju časa se ostavlja nako vreme za pitanja i odgovore.
 
 

GOPI YOGA CENTAR Kralja Milutina 34, sprat 2, stan 6, 11000 Beograd 064 291 38 68

Powered by NormaReclamare