Satyananda yoga

Satyananda yoga je nazvana po Swami Satyanandi Saraswati-ju, velikom učitelju joge našeg doba. Jedan je od direktnih učenika Swami Sivanande i onaj kome mnogo dugujemo za upoznavanje Zapada sa jogom.

Od šezdesetih godina prošlog veka, ovoj vrsti joge podučavalo se prvo u Biharskoj školi joge u Indiji, a danas se ona može pronaći u većini zemalja sveta.

Koreni Satyananda joge potiču iz drevnih filozofija Tantre, Vedante i Samkhije. Istovremeno, ona svoja učenja prilagođava današnjem načinu razmišljanja. Koncipirana je na takav način da kombinujući modernu naučnu misao sa drevnom mudrošću zadovolji današnje potrebe društva.

Satyananda joga je bila uključena u brojne naučne studije i eksperimente i otvorena za saradnju sa naučnicima širom sveta.

U samoj suštini Satyananda joge nalaze se sloboda i napredak. Ona ohrabruje samoispitivanje i iskustvo kroz ličnu praksu da bi se došlo u dodir sa sopstvenom unutrašnjom mudrošću. Prakse joge razvijaju pozitivan i kreativan um, osnovu uspešnog života i života sa smislom. 

 


Swami Sivanada Saraswati


Swami Satyanada Saraswati


Swami Niranjanada Saraswati


Swami Satyasangananda Saraswati


Da bismo otkrili i probudili svoj unutrašnji uspavani potencijal, moramo da shvatimo i postanemo svesni različitih dimenzija naše ličnosti. One se razvijaju kroz različite grane joge koje su integrisane u Satyananda jogu: Hatha joga, Jnana joga, Radža joga, Karma joga, Bhakti joga, Kundalini joga, Kriya joga, Mantra joga i druge.

Instruktori Satyananda joge dobijaju sadržajno stručno obrazovanje(obuku) i imaju obavezu da se neprekidno usavršavaju i svoje znanje.

♦ Svako ko vežba, može postići uspeh u yogi, ali ne i oni koji su lenji. Konstantna samostalna vežba je tajna uspeha (Hatha Yoga Pradipika)

♦ Nepoljuljana smirenost uma se dostiže negovanjem naklonosti prema sreći, saosećanjem sa nesretnima, radovanjem čestitosti i ravnodušnosti prema nemoralu. (Patanjali Yoga)

♦ Kada je disanje uznemireno, takođje je i um nestabilan. Ali kad je disanje smireno, um će takođe biti miran, i yoga postiže dugovečnost. Dakle treba naučiti kontrolisati disanje. (Hatha Yoga Pradipika)

♦ Vežbajte i sve ce doći na svoje (Sri K Patthabi Jois)

♦ Ova mirna jednakost čula se zove yoga. Tada treba biti oprezan, postati yoga, doći i otići. (Katha Upanishad)

 

 

  

GOPI YOGA CENTAR Kralja Milutina 34, sprat 2, stan 6, 11000 Beograd 064 291 38 68

Powered by NormaReclamare