Nada yoga

Moć muzike
Prema učenjima Svami Šivanande Sarasvatija

Muzika je najstarija i najdrevnija umetnost. Ona je kanal i sredstvo da se ispolje emocije. Muzika razvija ljubav i uliva nadu. Ona u sebi sadrži nebrojene glasove i instrumente. Muzika je u srcima svih muškaraca i žena. Muzika je na njihovim usnama. Muzika se nalazi u vetru i u talasima. Muzika je i u slavuju. Ona je i u filmskim zvezdama i u muzičarima. Ona obitava na koncertu, u orkestru i u pozorištu. Postoji muzika kada prelistavamo knjige. Muzika postoji i u dečjem plaču. Ona postoji u svim stvarima ako imate uši da je čujete.

Zvuk je prva manifestacija apsoluta. U potpunosti nabijen transcendentnom snagom duše, zvuk je moćan princip u celoj kreaciji koja široko utiče i efektno stavlja pod kontrolu sve druge manifestacije. Moguće je navesti mnogo primera koji mogu da posvedoče o ovome što je rečeno o zvuku a što je podjednako primenljivo kako na pojedinca tako i na kosmos u celini.

Čuli smo kao je Tansen putem Megha Rage bio u stanju da dozove kišu, kako je palio lampu pevajući Dipaka Ragu. Postoje zapisi kako tibetanske lame, duvajući u rogove i trube i lupajući u bubnjeve, sklanjaju i raspršuju kišne oblake, ili sakupljaju oblake i teraju ih da donesu kišu.

Takođe smo čuli kako je jelen namamljen u zamku putem predivnog zvuka, kako je kobra očarana milozvučnom muzikom. Nada mami um u klopku. Um se rastapa u očaravajućoj nadi. Postanite svesni moći nežnih, predivnih zvukova: Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni, Sa. Muzika ima draži i čari da umiri razjarenog tigra. Ona topi stene i savija banjan (smokvino) drvo. Ona ushićuje, ljuljuška i daje energiju. Ona podiže, inspiriše, daje snagu i krepi. Ona vibrira u pamćenju.

Muzika puni um satvom. Muzika stvara harmoniju u srcu. Muzika otapa i najtvrđe srce. Ona omekšava nasilničku prirodu. Muzika teši, smiruje i donosi radost onima koji nose u sebi bol. Muzika otklanja neugodnosti, brige i strepnje. Ona čini da zaboravite svet. Ona opušta i uzdiže.

Muzika nije instrument koji uzbuđuje nerve ili zadovoljava čula. Joga sadhana je to što vam omogućuje da postignere samorealizaciju. Muzika treba da se tretira kao joga. Pravu muzika može da kuša samo onaj ko je oslobodio sebe od svetovnih iskušenja, i onaj ko radi muzičke prakse kao sadhanu za samorealizaciju.

Tjagaradža je bio posvećenik Boga Rame. Mnoge od njegovih devocionalnih pesama su u slavu Boga Rame. On je imao direktan daršan Boga Rame nekoliko puta. Mira je došla licem u lice sa Krišnom. Ona je razgovarala sa svojim voljenim. Pila je Krišnaprema rasu. Pevala je iz dubine svoga srca; muziku svoje duše, muziku njenog voljenog; svoje jedinstveno spiritualno iskustvo.

Muzika je nada joga. Različite muzičke melodije imaju svoj odgovarajući nadi ili suptilni kanal i kundalini čakrama. Muzika vibrira u tim nadijima, pročišćava ih i budi psihičku i spiritualnu snagu koje uspavane leže u njima. Pročišćavanje nadija ne samo da obezbeđuje mir i sreću uma već, dalekosežno, pomaže aspirantu u joga sadhani da veom lako postigne svhu svog života.

Milozvučne melodije stvaraju snažan uticaj na um i fizičku prirodu svakog živog bića. Zarobljen muzikom, misteriozan um sa svojih hiljadu velova vasana i vritija leži mirno u krilu sadhaka; i on može da ga natera da pleše u skladu sa njegovom melodijom, da ga kontroliše putem svoje volje i da ga oblikuje na način na koji želi. Um, čarobni štapić Maje, strah i trepet za sve spiritualne aspirante, je pod savršenom kontrolom u rukama jogija koji koristi muziku kao svoju praksu.

Zaista je pravo je čudo da pod kontrolom nije samo um muzičara već su to i umovi onih koji slušaju muziku. Oni postaju mirni i blaženi. To je razlog što su veliki sveti ljudi, kao Mira Bai, Tukaram, Kabir Das, Tjagaradža, Purandara Das i drugi, utkali svoja iskustva u prelepu muziku. Sa divnom muzikom, te sublimirane misli bi lako prodrle do srca onih koji slušaju, koje su u drugim prilikama dobro čuvane od strane svetovnih sila.

Rišiji koji su živeli u davno vreme po pravilu su pisali svoja inspirativna dela bilo u formi poezije ili u formi pesama. Vede, smrti, purane i dr. svi oni imaju svoje uporište u muzici i predstavljaju metričke kompozicije. U njima postoji ritam, metrika i melodija. Sama Veda, posebno, u muzici je bez premca. Muzika je pomoć u tretmanu bolesti. Sveti ljudi potvrđuju da se mnoge bolesti mogu lečiti melodičnim zvukom flaute ili vine ili saranga. Harmoničan ritam koji potiče od predivne muzike izvlači i odnosi bolest. Bolesti izlaze napolje da bi se susrele sa muzičkim talasom, oni se sjedinjuju i nestaju u prostoru.

Muzika opušta nervnu napetost i čini da delovi tela koji su pod tenzijom uspostave svoje normalne funkcije. Kada svi ostali lekovi ne pomognu u lečenju bolesti, kirtan će da napravi čuda. Probajte ovaj jedinstven lek i postanite svesni njegovih čudotvornih koristi. Ukoliko pevate kirtan u blizini uzglavlja onih koji leže bolesni,oni će uskoro biti izlečeni.

Muzika rastapa srce čak i one osobe koja ima srce od kamena. Ako zaista postoji nešto što može u kratkom vremenskom periodu da promeni srce, to su muzika i ples. Upravo ovaj metod je stvoren da se koristi u kirtan bhakti; usmeren je ka Bogu umesto prema čulnim uživanjima. Emocije su usmerene prema božanskom. Srce se lako pročišćava.


(tekst objavljen u časopisu Biharske škole joge JOGA, decembar 2004. godine)
http://www.yogamag.net/archives/2004/fdec04/power.shtml

 

 

GOPI YOGA CENTAR Kralja Milutina 34, sprat 2, stan 6, 11000 Beograd 064 291 38 68

Powered by NormaReclamare