Čakre

Reč čakra u bukvalnom značenju predstavlja točak ili krug. U kontekstu joge to je vrtlog, kovitlac, vorteks. Čakre su vrtlozi praničke energije koji se nalaze u određenim oblastima u telu i kontrolišu cirkulaciju prane u celoj ljudskoj strukturi.

U svakoj osobi postoji veliki broj čakri ali se u jogičkim praksama koriste samo nekoliko glavnih. Ovo su muladar, svadištan, manipur, anahat, višudi, agja i bindu. Takođe koristimo sahasraru koja nije u potpunosti čakra jer ih sve prevazilazi i sadrži unutar sebe.

Svaka čakra je prekidač koji pali ili otvara određene delove uma. Fizička i menalna stimulacija energetskih centara može dovesti to promena u svesnosti i kao posledica naš potencijal cveta.

Osnovne čakre se nalaze unutar naše kičmene moždine i kada bi se napravio presek dobila bi se slika lotosa određenih boja i broja latica, zbog toga su u jogi su čakre predstavljene u vidu lotosovog cveta.

Lotos simbolizuje naš spiritualni rast od nižih do viših nivoa svesnosti. On počinje da raste iz blata ( neznanje), raste kroz vodu kako bi dostigao površinu  (trud i aspiracija) i na kraju dolazi do vazduha i sunčeve svetlosti (prosvetljenje).

Kao što je cveće koje raste u prirodi različitih boja zavisno od vrste i predela u kome raste, tako postoji cveće i unutar nas i ono predstavlja različite aspekte našeg razvoja. Ono simboliše unutrašnje biće, unutrašnji sjaj. Možemo sebe da vidimo kao skup raznobojnog cveća. 

                                                         

 

Muladar čakra je koren ljudskog postojanja. Ovaj energetski centar se nalazi u grliću materice kod žena, a kod muškaraca između anusa i seksualnih organa.

Svadištan se nalazi kod trtične kosti. Ljudi najčešće deluju kroz ovu čakru.

Manipur se nalazi direkto iza pupka u kičmenoj moždini. Ovo je centar u kome se skladišti vitalna energija.

Anahat je boravište bezuslovne ljubavi. Nalazi se u kičmenom stubu nasuprot grudne kosti.

Višudi je centar pročišćenja i on prošišćava i harmonizuje sve suprotnosti i nečistoće. Nalaži se u kičmi nasuprot grla.

Agja je komandni centar gde primamo instrukcije od unutrašnjeg i spoljašnjeg gurua. Nlazi se u centru glave na visini centra između obrva.

Bindu se nalazi na potiljku, gde Hindu bramani nose svoj pramen kose. Ova čakra hrani ceo optički sistem.

Sahasrara je beskonačna i ona kontroliše sve žlezde i sisteme u telu. Nalazi se malo uznad vrha glave.

Sve ove čakre imaju i svoje kšetrame, mesta gde se fizički manifestuju. Kod muladar čakre kšetram i sama čakra su na istom mestu. Za svadištan to je pubična kost, za manipur pupak, za anahat srce, za višudi grlo, za agju centar između obrva. Bindu ima direktnu liniju do sahasrare.

Interesansno je da je agja čakra Hinduistički simbol, bindu je simbol muslimana, anahata je simbol hrišćana, a manipura budista.

Ispod muladare se nalaze druge čakre koje pripadaju carstvu živoinja. U ovim čakrama ne postoji individualna svest, ne postoji ego, on počinje od muladare. Ove niže čakre ne funkcionišu kod ljudi jer smo ih prevazišli i sada za nas ne nose nikakav značaj.

Postoji i 7 viših čakri koje se otvaraju kada prevaziđemo fizičko postojanje.

 

 

GOPI YOGA CENTAR Kralja Milutina 34, sprat 2, stan 6, 11000 Beograd 064 291 38 68

Powered by NormaReclamare