Ashatanga yoga

''Yoga pocinje sa slusanjem.''
Richard Freeman


Ashtanga Vinyasa Yoga je zivotna filosofia uz pomoć koje stvaramo zdravo telo i um.

Praktikovanje asana po tačno odredjenom redosledu uvodi nas postepeno u otkrivanje naših potencijala na svim nivoima - fizičkom, psihičkom i duhovnom.

Ashtanga Yoga nije sport. Mi samo koristimo svoje telo da radimo na sebi iznutra. Zato je ovo fantastična praksa koja nas uči životu. Kada se pitamo zašto se nešto dešava ? Gde je smisao? Šta hoćemo? Odgovor je u nama, a ovaj metod nam pomaže da ga nadjemo.

Učeći i uvežbavajuci Asane preko tela spoznajemo i treniramo um. Budimo telo i svest u isto vreme. Doživljavamo bezuslovnu ljubav i srećan zivot.

Postoje tri serije Asana u A.Y. sitemu.

PRVA SERIJA(PRIMARY) YOGA CHIKITSA - Detoksifikuje i ispravlja telo.
DRUGA SERIJA(INTERMEDIATE) NADI SHODANA - Otvara i čisti energetske kanale(Nadi-e) i tako pročišÄ‡ava nervni sistem.
TRECA(ADVANCED)sa 4 podgrupe A,B,C,D STHIRA BHAGA - Objedinjuje snagu i moć prakse, telo je snažno i fleksibilno, a um miran.

TRISTANA - Termin koji objedinjuje tri ključna elementa ovog sistema.


1.Snažno disanje sa zvukom
2.Asana (položaj)
3.Dristi (tačka u koju gledamo)

Uz pomoć TRISTANE kontrolišemo čula i svest, a redovnom praksom i posvećenošÄ‡u postižemo stabilnost tela i uma.

Yoga chitta vritti nirodhah ||2|| - Yoga-Sutra - Patanjali
Yoga je potpuno smirenje aktivnosti uma.


VINYASA - pokret sinhronizovan sa disanjem.
MULA BANDHA - mišićne kontrakcije urogenitalnog trakta.
UDDIYANA BANDHA - kontrakcije stomačnih mišića.

Istovremenim izvodjenjem VINYASE,MULA BANDHE I UDDIJANA BANDHE, stvaramo unutrašnju toplotu. Ona
1.PročišÄ‡ava mišiće i organe
2.Izbacuje toksine putem znoja
3.Potstiče proizvodnju hormona i minerala
4.Poboljšava cirkulaciju krvi.

DISANJE - Po ucenju Shri T.Krishnamacarije i Shri K.Pattabi Joisa''DAH JE ZIVOT''. On inicira akciju,akcijom ulazimo u poziciju , a svaki pokret postaje nežan , precizan i stabilan. Udah se nadovezuje na izdah, bez zadržavanja daha(Kumbhaka)

Sthira-sukham-āsanam ||46||-Yoga-Sutra-Patanjali
Stabilna i Mirna Pozicija.


PRAKSA - Mora biti redovna i naporna ,jer samo tako se dolazi do pozitivnih efekata.
MYSORE SELF PRACTICE - Tradicionalni nacin vezbanja A.Y. po ucenju S.K.Pattabhi Jois,Mysore,South India.

Podrazumeva da svaki učenik radi svoju praksu u grupi za sebe u svom ritmu, dok se učitelj svakome posebno posvećuje i fizički pomaže (namesta) u Asanama.

Preporučljivo je da učenici što pre uspostave dnevnu praksu.

LED CLASS - Vodjeni cas. Učitelj simultano(izgovarajuci brojeve vinyasa na Sanskritu) vodi grupu učenika kroz seriju pozicija. Na ovaj način se savladava Vinyasa,koriguju greške, i stvara dinamičan osećaj karkterističan za ovaj sistem.

AHTANGA YOGA MANTRE - Praksa bi trebalo da započne i okonča sa mantrom. Uloga mantre je da nas uvede u vise nivoe svesti. Tako postoje dve mantre, ASHTANGA YOGA MANTRAM(opening) i MANGALA MANTRAM(closing). Prva se izgovara pre početka prakse i pomaze da se fokusiramo na dah. MANGALAM MANTROM ''zatvaramo praksu '' sa poštovanjem i zahvalnošÄ‡u. Ove mantre nisu religijske.

 

 

 

 

 

 

 

 

GOPI YOGA CENTAR Kralja Milutina 34, sprat 2, stan 6, 11000 Beograd 064 291 38 68

Powered by NormaReclamare